Uczynić rolnictwo bardziej inteligentnym

XAG zajmuje się wprowadzaniem dronów, robotów, autopilotów, sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy do świata produkcji rolnej. Tworzy ekosystem inteligentnego rolnictwa, który wprowadza nas w erę Rolnictwa 4.0 charakteryzującego się automatyzacją, precyzją i wydajnością. Naszym celem jest zbudowanie infrastruktury rolnictwa na następne 100 lat, która zapewni światu wystarczającą, zróżnicowaną i bezpieczną żywność.

INTELIGENTNE ROLNICTWO

Połączenie wiodącej na świecie technologii dronów, stacji monitorowania pól IoT, XAG Geospatial GNSS RTK Agricultural Intelligence i Cloud Computing w celu osiągnięcia inteligentnego rolnictwa. Ma on na celu rozwiązanie problemu starzenia się społeczeństwa na obszarach wiejskich, ochronę zasobów i różnorodności biologicznej oraz poprawę wydajności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Nadzór i autentyczność produkcji

Zdalny monitoring pól uprawnych i procesów produkcji żywności, identyfikowalny i przejrzysty za pomocą ciągłej stacji monitorowania pól IoT.

INTELIGENTNE ROLNICTWO

XAI, platforma wymiany danych zbudowana przez XAG dla Globalnego Rolnictwa 3.0. Połączenie z inteligentnymi urządzeniami XAG, udostępnianie danych poprzez serwis informacji rolniczej oraz połączenie produkcji rolnej z inteligentnymi technologiami.

Wiodąca na świecie technologia dronów

Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła Agendę 2030, określającą 45 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), z których jednym jest wyeliminowanie głodu do 2030 roku. 821 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu głodu, co oznacza, że 1 na 9 mieszkańców naszej planety jest głodna. FAO szacuje, że przy rosnącej populacji, która do 2050 roku ma osiągnąć 9 miliardów ludzi, produkcja rolna musi wzrosnąć o około 60% do 2050 roku, aby wyżywić tak dużą populację.

 

XAG jest zaangażowana w podejmowanie działań mających na celu ochronę zasobów naturalnych, uprawę większej ilości żywności przy mniejszej ilości zasobów, rozwiązanie problemu głodu i lepszą opiekę nad ludźmi jest długoterminowym celem i odpowiedzialnością XAG.